“Bilişim Suçları Yasası Konusunda Kamuoyu Yeterince Bilgilendirilmedi”

“Bilişim Suçları Yasası Konusunda Kamuoyu Yeterince Bilgilendirilmedi”

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Milletvekili Zeki Çeler, Bilişim Suçları Yasa Tasarısı konusunda kamuoyunun yeterince bilgilendirilmediğini, son dakikaya kadar yapılan değişikliklere rağmen yasada halen eksiklikler bulunduğunu vurguladı.

Komitede Yasa Tasarısı ile ilgili uzunca bir süredir uğraş verildiğini belirterek katkıda bulunanlara teşekkür eden Çeler, ancak son ana kadar değişiklik yapılmasının yasa geçmeden önce kamuoyunun yeterince bilgi sahibi olmasını engellediğini kaydetti.

Komitede, ifade özgürlüğünün sınırlandırılmaması yönünde iki hafta öncesinde öneri sunulduğunu, bu önerinin yasa oylanırken de olsa değerlendirilerek yasaya eklenmesinin olumlu olduğunu dile getiren Çeler, çocuk pornografisi ve sanal kumarın önlenmesine yönelik olumlu unsurlar olduğunu, veriler üzerinden sahtecilik ve dolandırıcılığa karşı da önlem alındığını kaydetti. Çeler, olumlu unsurlar da içeren yasanın aynı zamanda çok ciddi tehlikeleri de içinde barındırdığına vurgu yaptı.

Yasadaki maddeyle birlikte polisin örneğin istediği telefona el koyacağını, mahkeme kararının da sonradan alınacağını belirten Çeler, Polisin mahkeme kararı olmadan cihazlara el konması noktasında çekinceleri olduğunu dile getirdi. Yasada “Bir bilişim sisteminin veya bilişim verisinin tamamına veya bir kısmına, hukuka aykırı olarak ve kasten erişen veya kasten erişme teşebbüsünde bulunan kimse bir suç işlemiş olur” şeklindeki maddenin ucu açık olduğunu, bunun çok farklı şekilde yorumlanarak hareket edilebileceğini kaydeden Çeler, bu maddede daha fazla netliğe ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.

Ceza Yasasının 63’üncü maddesine atıfta bulunan Erişimin Engellenmesiyle ilgili maddenin de ciddi bir tehlike içerdiğini belirten Çeler, ‘niyet okunarak’ anayasal düzeni yıkmak suçlaması getirileceğini, bunun da kabul edilebilir bir durum olmadığını kaydetti. Bu maddeyle birlikte herhangi bir örgütün Bakanlar Kurulu kararı ile yasa dışı örgüt ilan edilebileceğini belirten Çeler, bunu onaylamanın mümkün olmadığını ifade etti. Yasanın gerekli olduğunu ancak Yasada bunlara benzer daha başka olumsuzluklar olduğunu belirten Çeler, yasanın bütünü dikkate alındığında toplumun endişeli olmakta haklı olduğunu kaydetti.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

12 + 18 =

“Bilişim Suçları Yasası Konusunda Kamuoyu Yeterince Bilgilendirilmedi”[sharebuttonsc]