Balcı: “Çocukların eğitim hakkı gasp ediliyor”

Balcı: “Çocukların eğitim hakkı gasp ediliyor”

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Mağusa İlçesi Başkan vekili Ece Balcı, UBP-DP hükümetinin görev ve sorumluluklarını yerine getirmemesi nedeniyle, çocukların eğitim hakkının gasp edildiğine dikkat çekti.
Eğitim Yasası’nın 10. maddesinin “Toplum bireylerine, eğitim görmede fırsat ve olanak eşitliği sağlanır” şeklinde olduğunu anımsatan Balcı, ancak buna rağmen hükümetin Gazimağusa Özel Eğitim Merkezinde yeterli sayıda öğretmen atamaması nedeniyle başvuru yapan 16-17 öğrencinin maalesef okula kabul edilemediklerini kaydetti.

Eğitim Yasası’nda, “Durumları dolayısıyla özel eğitime gereksinimleri olan çocukları ve gençleri, topluma yararlı kılacak biçimde yetiştirmek ve onlara sağlıklı, dengeli ve güçlü bir kişilik kazandırmak amacıyla, çağdaş ve bilimsel eğitim yöntem ve olanakları gözetilerek, gerek okul içinde gerekse okul dışında gerekli koruyucu, güçlendirici, geliştirici ve yetiştirici önlemler alınır” ifadelerinin yer aldığını anımsatan Balcı, hükümetin okula öğretmen göndermeyerek, hem sorumluluğunu yerine getirmediğini, hem de yasalara uymadığını belirtti.
Yasada “Özel Eğitimden Yararlanma Hakkı” başlığı adı altında ise, “Özel eğitime gereksinim duyan her öğrenci, zorunlu eğitim çağında iken ilgi ve yeteneği oranında, zorunlu olarak özel eğitimden parasız veya parasız yatılı yararlanma hakkına sahiptir. Ancak, zorunlu eğitim yaşı dışında da özel eğitim görmek isteyenlere, gerekli eğitim olanağı devletçe ücretsiz sağlanır” ifadelerinin yer aldığını belirten Ece Balcı, “Hükümet, okula alınmayan çocukları özele gitmeye mecbur bırakırken, özel eğitim öğretmenini aileye ödetirken, hangi ücretsiz eğitimden bahsetmektedir” ifadelerini kullandı.

Hükümetin bu şekilde davranarak fırsat ve olanak eşitliğini de ayaklar altına aldığını belirten Balcı, “Siz bir yandan okula yeterli sayıda öğretmen göndermeyerek, 16-17 çocuğumuzu eğitim hakkından mahrum bırakacaksınız, diğer yandan da kendi rahatınız için 2 milyon TL’ye lüks makam araçları alacaksınız. Bu nasıl bir adalet anlayışıdır” dedi. Okul yöneticileri ile okul aile birliğinin topladığı bağışlarla, zor şartlar altında okulu yaşatmaya çalıştıklarını belirten Ece Balcı, “Bu sürdürülebilir bir yapı değildir. Kesin çözüm hükümetin yasaları uygulaması, görev ve sorumluluğunu yerine getirmesidir” dedi.

“Meclis’e yazılı soru”
Balcı ayrıca TDP olarak KKTC Meclis Başkanlığına ülkede faaliyet gösteren özel eğitim kurumlarına devlet bütçesinden ne kadar yardım yapıldığının açıklanmasına yönelik yazılı soru sorduklarını da belirtti. Yazıda, şu ifadelere yer verildi: “2015-2016 eğitim öğretim yılı içerisinde Gazimağusa Özel Eğitim Merkezi, Lefkoşa Özel Eğitim Merkezi, Yeşilyurt Özel Eğitim Merkezi, Ziyamet Özel Eğitim Merkezi ve Özel Eğitim Vakfı’na (OZEV) devlet tarafından hangi kalemlere, ne kadar ödeme yapıldığı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olup, Özel Eğitim Öğretmenliği mezun sayısının ne kadar olduğu ve devlette görev alanların sayının kaç olduğunun konusunda bildirilmesini rica ederiz.”

“Özel Eğitim Tüzüğü”
Ece Balcı, TDP olarak, Meclis’in ilgili komitesinde bulunan ‘Özel Eğitim Tüzüğünü’ de incelemeye aldıklarını, eksiklikler ile çözümsüzlük noktalarını tespit ederek öneri sunacaklarını da açıkladı. TDP Mağusa İlçesi Başkan Vekili Ece Balcı, TDP olarak özel eğitim konusunda oldukça hassas olduklarını, konuyla ilgili her gelişmeyi çok yakından takip etmeye çalıştıklarını belirterek, her çocuğun eğitim hakkı olduğunu, bu hakkı da kimsenin gasp etme, engelleme, sekteye uğratma hakkı olmadığını vurguladı.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

three × five =

Balcı: “Çocukların eğitim hakkı gasp ediliyor”[sharebuttonsc]