Balcı: “Çocukları korumak devletin asli görevidir”

Balcı: “Çocukları korumak devletin asli görevidir”

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Mağusa İlçe Başkanı Ece Balcı, çocuğa bakıp, gözetme yükümlülüğünün ailenin yanı sıra devlete de ait olduğunu belirterek, çocuğa uygun koruyucu bir ortam yaratmanın, çocuğun haklarını kullanabilmesi için gerekli eğitim, sağlık vb. hizmetleri sunmanın devletin asli görevleri arasında olduğunu vurguladı.
Çocuklara yönelik cinsel istismar olaylarının 2009 yılında yapılan bir araştırmada ülke genelinde %21.9 olduğunun tespit edildiğinin, aradan geçen yıllarda bu oranın maalesef günden güne arttığını belirten Balcı, bu konuda ivedi kararlar üretilerek, çalışmalar yapılması gerektiğini vurguladı.
Çocuklara yönelik cinsel istismar konusunun ciddi derecede tehlikeli boyutlara ulaştığını ancak yaşanan onca olaya rağmen ilgili bakan ile hükümetten ses çıkmadığı gibi, çalışma yapıldığına dair açıklama da olmadığını belirten Balcı, “Bu sorunu görmezden gelmek kabul edilemez. Çocuklarımız gerçekten ciddi tehlike altındadır. Çocuğu korumak devletin asli görevidir” ifadelerini kullandı.
UBP-DP hükümet programında “Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın emniyet ve güven içerisinde geleceğe hazırlanması önceliklerimiz arasındadır. Çocuk ve gençlerin kötü alışkanlıklardan korunması, suça itilmesinin önlenmesi için ilgili kurumlarla işbirliği içerisinde çalışılarak etkin önlemler alınması sağlanacak; ihmal ve istismarın önlenmesi, kötü alışkanlıkların ve bağımlılıkların azaltılmasına yönelik hizmetlerin geliştirilmesi için çalışmalar yapılacaktır” şeklinde bir bölüm olduğunu anımsatan Balcı, bunun büyük oranda sadece yazıda kaldığını, çocuk cinsel istismarının günden günde arttığını kaydetti.
Çocuk ihmal ve istismarının sadece birkaç kişinin kendini bilmezliği sonucu ortaya çıkmadığını, bu kişilere karşı çocukları koruyabilecek düzen ve yapının olmamasının da buna olanak sağladığını belirten Balcı şunları kaydetti: “İstismar olaylarını oluşturan sebepler topluma bu olayların gelişini belli eden güçlü sinyaller verirler, bu sinyallerden yola çıkarak oluşturulacak sistemle bu riskleri büyük ölçüde azaltmak mümkündür.”
TDP Mağusa İlçe Başkanı Ece Balcı, hamilelikten başlayarak okul çağına gelinceye kadar bir çocuğun periyodik sağlık taraması yapılmasını zorunlu kılan kontrollü bir sağlık sistemi ve taramayı yapan kişinin ihmal ve istismar riskini fark edebilecek bilgi ve beceriye sahip olması, bulguların tespiti durumda ise çözümler üretecek sağlıklı bir devlet mekanizması olmasının büyük önem taşıdığını kaydetti. Sağlık alanına paralel olarak benzer bir izleme sisteminin eğitim alanında da kurulması gerektiğini kaydeden Ece Balcı, okullar, sağlık kuruluşları ve Sosyal Hizmet Dairesi’nin işbirliği içinde çalışması gerektiğini kaydetti.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

three × three =

Balcı: “Çocukları korumak devletin asli görevidir”[sharebuttonsc]