TDP TOCEK – “Görülmeyen, duyulmayan şiddet kadınları hayattan koparıyor”

Toplumcu Demokrasi Partisi Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komitesi (TDP TOCEK), Kuzey Kıbrıs’ta giderek artan kadına yönelik şiddetin ciddi boyutlara ulaştığını, son bir haftada maalesef 2 Kadın cinayeti daha yaşandığını belirterek, “görülmeyen, duyulmayan şiddetin kadınları bir bir hayattan kopardığına dikkat çekti.

TDP TOCEK Başkanı İsmet Cabacaba, Kuzey Kıbrıs’ta Kadınların dayak yediğini, psikolojik şiddete maruz kalarak öldürüldüğünü belirterek, “Kadına şiddeti artık görün, duyun ve önlem alın” çağrısında bulundu.

Cabacaba, Kadın cinayetlerinin sıradan bir vakaymış gibi hasır altı edilerek, akıp giden sıradan haber kalarak görmezden gelinmesini artık tahammül sınırlarını aştığını belirtti.

Kadına yönelik şiddet ataerkilliğin, cinsiyetçi yaklaşımın ve ‘eril bakış açısının’ bir sonucu olduğuna dikkat çeken Cabacaba, “Ataerkil ve cinsiyetçi yaklaşımlardan vazgeçilerek ve yaşananların ciddi bir sorun olarak görülerek, acilen çözüm üretilmelidir. Erkek şiddeti vardır ve görmezden gelinmemelidir. ‘Görülmeyen’, ‘duyulmayan’ şiddet nerdeyse haftada bir, bir kadını daha yaşamdan koparmaktadır” ifadelerini kullandı.

Devletin Kadın cinayetleri ile ilgili artık üzerine düşeni yapması gerektiğini kaydeden İsmet Cabacaba, tüm devlet kurumlarının, istisnasız her olayı ciddiyetle ele alarak, önlem alıcı uygulamalarla benzer olayların yaşanmaması adına derhal programlı bir çalışma yapması gerektiğini kaydetti.

TDP TOCEK Başkanı İsmet Cabacaba, ülkede ‘Ev İçi Şiddet Yasası’nın olmamasının da büyük bir eksiklik olduğuna dikkat çekerek, sözkonusu yasanın hayata geçirilmesi için gereken çalışmaların biran önce yapılması gerekliliği üzerinde durdu. Devletin görevini yerine getirmemesi ve bazı yasal eksikliklerin kadınlarda mağduriyet yaratarak, şiddete maruz kalmalarına, hatta yaşamlarından olmalarına neden olduğunu belirten Cabacaba şunları kaydetti. “Artık yeter. Cinayetler önlenmeli ve önlem alınmalıdır. Cinayetlere sessiz kalma, Cinayetlere ortak olma.”

TDP Basın Bürosu

TDP TOCEK – “Görülmeyen, duyulmayan şiddet kadınları hayattan koparıyor”