“Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden Çekilmesi Ciddi Bir Yanlış”

“Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden Çekilmesi Ciddi Bir Yanlış”

Toplumcu Demokrasi Partisi Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komitesi (TDP TOCEK), Türkiye Cumhuriyeti’nin, genel anlamda, özellikle kadınlar olmak üzere herkesin şiddete maruz kalmaksızın yaşama hakkını korumayı öngören, cinsiyetler arası ayrımcılığın önlenip, eşitliğin sağlanmasını hedefleyen İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmesinin son derece yanlış, aynı zamanda da düşündürücü olduğunu vurguladı.

TDP TOCEK Başkanı Nalan Ersümer, insan haklarını koruyan, şiddet görenleri korumayı amaçlayan, şiddet uygulayanlara karşı gerekli cezalandırma mekanizmalarının alınmasını sağlayan ve İstanbul Sözleşmesi olarak da bilinen “Kadınlara Yönelik ve Ev İçi Şiddetin Önlenmesine ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesinden geri çekilmenin demokratik olmayan gerici bir adım olduğunu vurguladı. Ersümer, bunun ‘şiddete maruz kalanları kaderine terk etmek’ anlamına da geleceğini kaydetti.

Ersümer, birçok ülke tarafından imzalanan ve uygulamada da oldukça yarar sağlayan Uluslararası bir sözleşmeden çekilmenin endişe verici olduğuna vurgu yaptı.

“Ev İçi Şiddet Yasası’ Yaşam Bulmalı”
Başta ülkemiz olmak üzere tüm dünyada özellikle de eşitliğin sağlanması ve şiddetin önlenmesi adına daha ileri adımlar atılması gerekliliği üzerinde duran Ersümer, bu bağlamda KAYAD tarafından Meclis’e sunulan ‘Ev İçi Şiddet Yasa Tasarısı’nın bir an önce yaşam bulması gerektiğini kaydetti.

Ersümer, ekonomik ve duygusal şiddet dâhil, tüm ev içi şiddet türlerini tarif ederek suç kapsamına koyan, tahkikat aşamasında atılması gereken adımları yasal zorunluluk haline getirerek bir standart belirleyen, polisin, mahkemeye herhangi bir başvuru yapmadan 24 saatliğine şiddet uygulayıcıyı evden uzaklaştırma yetkisine sahip olacağı, ada genelinde tüm paydaşların kullanacağı bir risk değerlendirme sistemi oluşturularak, yüksek risk grubundaki direnişçiler için ortak eylem planını zorunlu kılan, sadece KKTC vatandaşları değil tüm şiddet mağdurlarının adli yardımdan faydalanabilmesi gibi birçok olumlu ve gerekli unsuru içeren Ev İçi Şiddet Yasa Tasarısı’nın yaşama geçirilmesinin son derece önemli olduğunu belirtti.

Ev İçi Şiddet Yasası’nın son derece önemli olduğunu ve en erken zamanda yaşam bulması adına da gerekli adımların atılması gerektiğini kaydeden Ersümer, bu bağlamda TDP olarak Meclis’te söz konusu Yasa Tasarısı’nın ivedilikle görüşülmesini isteyeceklerini kaydetti.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

fourteen − 12 =

“Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden Çekilmesi Ciddi Bir Yanlış”[sharebuttonsc]