5/76 SEÇİM VE HALKOYLAMASI YASASI (DEĞİŞİKLİK) YASA ÖNERİSİ

Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı ,

Lefkoşa

 

 

5/1976 SEÇİM VE HALKOYLAMASI YASASI (Değişiklik) Yasa Önerisi’ni, İçtüzüğün 79’uncu maddesi uyarınca, gereği yapılmak üzere sunarız.

 

 

 

 

Doç. Dr. Mehmet ÇAKICI

TDP Genel Başkanı ve Lefkoşa Milletvekili

 

Hüseyin ANGOLEMLİ     

TDP Gazimağusa Milletvekili      

                                                                                            

Mustafa EMİROĞLULARI                                                                               

TDP Gazimağusa Milletvekili

 

5/76 SEÇİM VE HALKOYLAMASI YASASI (DEĞİŞİKLİK) YASA ÖNERİSİ

 

GENEL GEREKÇE:

Seçim ve halkoylaması yasası gereğince, yerel yönetim organlarının seçimi 4 yılda bir yapılabilmektedir. Ayrıca belirli bir süre görev yapıldıktan sonra, belediye başkanlığı için erken ve/veya ara seçim yapılması da hukuken mümkün olmamaktadır. Ancak, bugün Lefkoşa Türk Belediyesi, Belediye Başkanı’na atfedebilecek sorunlar nedeniyle, olağanüstü bir durum içerisine girmiş bulunmaktadır. Bu olağanüstü hal nedeniyle, belediye içerisinde yaşanan krizler çözümlenememektedir. Özellikle, Belediyenin içerisine sokulduğu mali, idari ve hukuki nitelikli sorunları mevcut yönetimle çözebilmek mümkün görülmemektedir. Keza bu sorunların çözümsüzlüğü, belediye bünyesi yanında Lefkoşa halkını da ciddi şekilde etkilemekte ve huzursuz etmektedir. Demokratik sistem içerisinde mezkur sorunun çözüm şekli halkın iradesine başvurarak yeni bir yönetimi seçmekten geçmektedir. Bu manada mevcut yasal engeli geçici olarak ortadan kaldırmak amacıyla ilgili yasada değişiklik yapılması gerekmektedir.

MADDE GEREKÇELERİ

                        1.Maddenin Gerekçesi: Yasanın kısa ismini düzenlemektedir.

2.Maddenin gerekçesi: Yasanın yürürlüğe girişini düzenlemektedir.

5/1976 SEÇİM VE HALKOYLAMASI YASASI (DEĞİŞİKLİK) YASASI ÖNERİSİ:

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki yasayı yapar:

Kısa isim

5/1976                   1.Bu Yasa, SEÇİM VE HALKOYLAMASI (DEĞİŞİKLİK) YASASI olarak isimlendirilir ve

aşağıda ‘’Esas Yasa’’ olarak anılan 5/1976 SEÇİM VE HALKOYLAMASI YASASI ile

birlikte okunur.

 

Esas Yasaya 239(A)          1. Esas Yasa, 239. Maddesinden sonra aşağıdaki yeni 239(A) maddesi

Maddesinin                          eklenmesi suretiyle değiştirilir.

Eklenmesi

  1. Herhangi bir Belediye Başkanı hakkında görevleri ile ilgili olarak açılan bir ceza davası nedeniyle herhangi bir hapis cezasına mahkum olduğu takdirde, mahkumiyetinin kesinleşmesinden itibaren 90 gün zarfında, o Belediye Başkanın görev bölgesi ile ilgili olarak yeniden seçim yapılır. İşbu seçim ile ilgili uygulamalar yine bu yasadaki ilgili usul ve kurallara tabi olur.
  2. Herhangi bir Belediye Meclis Üyesi görevleri ile ilgili olarak açılan bir ceza davası nedeniyle herhangi bir hapis cezasına mahkum olduğu takdirde, mahkumiyetinin kesinleşmesinden itibaren meclis üyeliği düşmüş sayılır.
  3. Yeniden seçim yapılıp yeni Belediye Başkanı seçilinceye kadar, Asbaşkan Belediyeye başkanlık eder.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

7 + 15 =

5/76 SEÇİM VE HALKOYLAMASI YASASI (DEĞİŞİKLİK) YASA ÖNERİSİ[sharebuttonsc]