2021 Bütçesiyle Bu Yıl Çok Zor Geçecek”

2021 Bütçesiyle Bu Yıl Çok Zor Geçecek”

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit UBP-DP-YDP azınlık hükümetinin 2021 yılı mali yılı bütçesinin, ülkede yaşanmakta olan sorunların ortadan kaldırılmasına yönelik değil, var olan kaos ve karmaşanın artmasına neden olacak içerikte olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde başlayan, UBP kurultayı ile devam eden, Hükümetin kurulması ve Meclis Başkanlığı seçimlerine kadar ilerleyen müdahalelerin artık çok geniş kesimler tarafından dillendirildiğini anımsatan Özyiğit, TDP olarak bu müdahalelerin araştırılmasına yönelik mecliste sundukları Araştırma Komisyonu kurulması önergesinin azınlık hükümeti tarafından reddedildiğini anımsattı.

“BM Parametrelerini Terk Etmek Ciddi Bir Hata Olacaktır”
Müdahalelere nereden gelirse gelsin karşı çıkılması gerektiğini belirten Özyiğit, TDP olarak bu yöndeki mücadelelerinin kararlılıkla sürdüreceklerini ifade etti.

Kıbrıs’ta en makul, mümkün ve en gerçekçi çözüm şeklinin Federasyon olduğunu belirten Özyiğit, bugünkü konjonktürde gerçekliği ve geçerliliği olmayan senaryolar peşinde sürüklenmenin haklarımızın Rum tarafınca tek yanlı kullanımının devamına hizmet edeceğini kaydetti.

Yakın dönemde gerçekleşmesi planlanan 5’li toplantı öncesinde bu uyarıları tekrarlamak istediğini belirten Özyiğit, BM parametrelerini terk etmenin çok ciddi bir hata olacağını, zaten Anastasiadesin istediğinin de bu olduğunu kaydetti. Özyiğit, yapılması gerekenin yeni maceralara sürüklenmek değil, doğru ve haklı tutumun kararlılıkla sürdürülmesi olduğunu ifade etti.

“Ülkede Gerçek Nüfusu Kimse Bilmiyor”
TDP Genel Başkanı Özyiğit, ülkede gerçek nüfusu kimsenin bilmediğini, gerçek nüfusa göre planlama yapılmayınca, adil bir vergi düzeni de olmayınca, bir yandan da var olan devlet olanakları da har vurup harman savrulunca ortaya adalet ve eşitlikten uzak bir yapı çıktığına vurgu yaptı. Vatandaşlık Yasası konusunda halen bir sonuca varılamadığını belirterek Beyaz Kimlik olayına en başından beri sıcak baktıklarını söyleyen Özyiğit, ilgili tüm taraflara bu konuyu ele alarak en kısa zamanda da yürürlüğe koyma çağrısında bulundu.

“On Binlerce Üniversite Öğrencisi Adaya Gelemedi”
Özyiğit, UBP-HP hükümeti döneminde yapılan yanlışlar nedeniyle ülkede vakalar sıfırlanmışken ve güvenli ortam yakalanmışken bunun kaybedildiğini, bu yanlışlıkların faturasının da ekonomi başta olmak üzere çok pahalıya mal olduğunu ifade etti. Özyiğit, güvenli ortamın kaybedilmesi nedeniyle on binlerce üniversite öğrencisinin ülkeye gelmediğini, bundan da başta üniversiteler olmak üzere yüksek öğrenime dayalı olarak ortaya çıkan sektörler ve işyerlerinin zarar gördüğünü, neticesinde de ülke ekonomisine ciddi bir darbe vurulduğunu anımsattı.

Son dönemlerde yerel vaka ve temaslı sayısında artış olması nedeniyle Şubat tatilinin erkene alındığını belirten Özyiğit, özel okul ve dershaneler on line olarak da olsa eğitime başlarken devlet okullarının 25 Ocak’ta açılacağının duyurulduğunu anımsattı. Özyiğit, Devlet okullarında da eğitimi en iyi şekilde verilmesinin çalışılması gerekirken, işin yasaklarla dengelenmeye çalışıldığını belirtti.

“Binlerce İşyeri Kapandı, On binlerce Kişi İşsiz Kaldı”
TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, pandeminin de etkisiyle ülkede binlerce işyeri kapanırken, on binlerce kişinin işsiz kaldığını, birçok kişinin ekonomik anlamda darboğaza girdiğini belirterek, dönemin UBP-HP hükümetinin verdiği sözleri de tutmayarak insanları kaderine terk ettiğini kaydetti. Özyiğit, 1500 TL ile 2 Bin TL’lerin tamamının bile halen ödenmediğini kaydetti. Özyiğit, TDP olarak ekonomik kriz bahane gösterilerek Kıb – Tek ve Telekomünikasyon gibi stratejik kurumların özelleştirilmesine karşı olduklarını yineledi.

“Bir organizeyi yapmak bu kadar mı zor”
Seçimler öncesi açılışı yapılan Pandemi Hastanesi’nin halen devreye girmediğini, onca tarih verilmesine rağmen bunun hep havada kaldığını belirten Özyiğit, Pandemi döneminin başından itibaren yaşanan organizasyon sorununun aşılama konusunda da sürdüğünü, bunun hem sağlık çalışanları hem de vatandaşların zorluk yaşamasına neden olduğunu vurguladı. 80 yaş üzerine 5 merkezde aşılama başladığını ancak gerek kendilerine gelen bilgilerde gerekse basına yansıyan görüntü ve açıklamalarda organizasyonda sorunlar olduğunun görüldüğünü, bazı bölgelerde gecikmeler yaşanırken bazı bölgelerde saatlerce beklenmesine rağmen aşı olunamadığını kaydeden Özyiğit, “Bir organizeyi yapmak bu kadar mı zor” diye konuştu.

Pandeminin etkilerini azaltacak, normal yaşama dönüşe olanak sağlayacak aşılama konusunda bile yeterli plan ve programın olmamasının yanlışlığına vurgu yapan Özyiğit, aşıda bile torpil yapıldığını kaydetti. Sağlık Bakanı Pilli’nin torpil eleştirileri üzerine ‘Herkese torpil geçeceğim ‘ söylemine yönelik ise Özyiğit “Sn. Bakan toplum sizden torpil değil adil ve eşit hizmet beklemektedir” dedi.

“2021 Yılı Çok Zor Geçecek”
TDP Genel Başkanı Özyiğit, 2021 yılı bütçesine bakıldığında başta dar ve sabit gelirliler olmak üzere, üretici kesimleri ve halkın büyük çoğunluğu açısından çok zor geçeceğine dikkat çekti. 2021 bütçesinin 2020 bütçesine göre 60 milyon dolar azaldığını, yerel bütçe açığının ise 1 milyar 640 Milyon TL olduğunu belirten Özyiğit, kağıt üzerinde verileceği varsayılan TC’den aktarılacak kaynağa rağmen, 2020 yılı bütçesinde öngörülen açık nasıl kapatılacak belli değilken, o açık kapatılamadan 2021 yılında öngörülen 830 milyonluk açığın hangi iç kaynakla karşılanacağını sordu.

2021 mali yıl bütçesinde vergi gelirlerinde, ithalat vergilerinde BSİV’de, motorlu araçlar kayıt harçlarında düşüş öngörüldüğünü belirten Özyiğit, personel giderlerinde ise %11.4 ve cari transferlerde öngörülen %8’lik artış enflasyonun altında bir artış olacağını, bunun da bordrolu sabit gelirlilerinin reel gelirlerinde ve yaşam kalitelerinde düşüş anlamına geldiğini kaydetti. Ek mesailer için ayrılan 165 milyon liralık kaynağın ise bazı bakanlıkların bütçelerinden fazla olduğunu belirten Özyiğit, tüm bakanlık ve bağlı dairelere de ayrılan kaynağın büyük bölümünün personel giderlerine ayrıldığı için her bakanlıkta yatırımlara pek az kaynak ayrıldığını ifade etti.

“2021 Bütçesi Günü kurtarmaya Yönelik, Ama O da Zor”
2021 bütçesinin ‘günü kurtarma’ anlayışı ile hazırlandığını, ancak TL’nin değer kaybının yeniden hızlanması durumunda bunun da olamayacağını belirten Özyiğit, son aylarda yapılan kamu borçlanmaları ile kamunun iç ve dış borcunun katlanarak büyümekte olduğunu kaydetti. 2021 bütçesinde yerel yönetimlere devlet katkısı hemen hemen ayni bırakılırken, geçici işçi ücretleri ödeneğinin diğer ücret ödeneklerinin üzerinde artırıldığını belirten Özyiğit, bunun da geçici işçi alımlarının 2021 yılında da devam edeceğinin göstergesi olduğuna dikkat çekti.

4’lü hükümet döneminde kendi ayakları üzerinde durma hedefiyle başlatılan çalışmaların terk edildiğini, bunun da dışa bağımlılığı ve dış karışmacılığı da artıracağını belirten Özyiğit, buna kayıtsız kalmalarının mümkün olmadığını söyledi.

Bu bütçe ile başta sağlık ve eğitim olmak üzere tüm sektörlerde yaşanmakta olan kaosun maalesef daha da derinleşeceğini belirten Özyiğit, halkın yaşam kalitesinin artırılması bir yana, mevcut ekonomik krizin devam edeceğini kaydetti.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

three × three =

2021 Bütçesiyle Bu Yıl Çok Zor Geçecek”[sharebuttonsc]